//اختصاصی // جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب وگروه رسانه ای اصلاح طلب گیلان بهتر که مشتمل بر هفته نامه ی گیلان بهتر و ماهنامه ی دنیای خبر و پایگاه خبری و تحلیلی دارای مجوز گیلان بهتر نوین می باشد و به جامعه ی مدنی تعلق دارند،با توجه به رسالتی که در بسط وترویج فرهنگ عمومی و تنویر افکار عمومی و براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقوله ی آزادی بیان و حقوق شهروندی ،در ارتباط با کمک برای روند دمکراسی خواهی و تلاش برای نهادینه شدن دمکراسی و تمرین راه سخت و دشوار این شیوه ی مطلوب حکمرانی،در شرایط جدید با وجود برخی تنگ نظری ها و چالش هایی که در ارتباط با برگزاری انتخابات رقابتی مردم در رابطه با مجلس یازدهم بوجود آمده،با تمام این دشواری ها و موانع همگان را به شرکت در انتخابات مجلس یازدهم تشویق و ترغیب می کند و این گروه رسانه ای کاندیداهای مورد نظر خود در برخی حوزه های انتخابیه ی استان گیلان که امکان حداقل های رقابت در آنها وجود دارد،آرای خاص خود به کاندیداهای مورد نظر بشرح زیر اعلام می دارد،:
۱_شهرستان رشت__معصومه موسی زاده پاسکیابی_ مسعود اسلامی_محمدصادق حسنی

۲_شهرستان آستانه ی اشرفیه و بندر کیاشهر___محمد مهدی صادق
۳_شهرستان بندری آستارا___پور افقی
۴_شهرستان بندر انزلی_احمد دنیا مالی

۵_ شهرستان های تالش،رصوانشهر و ماسال___محمدرضا سلامی
۶_شهرستان رودبار____منوچهر جمالی
۷_شهرسنان های فومن و شفت___ ناصر عاشوری

۸_شهرستان صومعه‌سرا___سید کاظم دلخوش

۹_شهرستان های لاهیجان و سیاهکل___ سلمان زارع

۱۰_شهرستان لنگرود___مهرداد لاهوتی

۱۱_شهرستان رودسر__اسدالله عباسی