به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی شهری، پس از عملیات های برف روبی و کنده شدن آسفالت معابر، ترمیم روکش آسفالت معابر شهر به همت سازمان عمران و بازآفرینی در دستور کار قرار گرفت.

 در همین راستا، ترمیم و روکش آسفالت مسیر دانای علی به سمت یخسازی و محور جهاد، همچنین لکه گیری بلوار شهیدانصاری، کمربندی خرمشهر و میدان نیروی دریایی تا میدان مصلی و ترمیم روکش آسفالت میدان رازی به سمت بلوار شهدای گمنام و تقاطع غیر همسطح یخ سازی انجام شد.