به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در راستای آماده سازی و بهسازی معابر و به منظور تسهیل در عبور و مرور شهروندان، عملیات عمرانی آسفالت و لکه گیری در محدوده منطقه یک شهرداری رشت اجرا شد

اجرای نهضت آسفالت در مسیر های تقاطع بلوار گلسار و گلباغ نماز ، ورودی بلوار سمیه ، روبروی فروشگاه ایرانیان دور میدان صابرین ، روبروی دیوان محاسبات ، جلوی رستوران رازقی و روبروی مجتمع کادوس از جمله عملیات عمرانی آسفالت و لکه گیری عمرانی شهرداری رشت بود که در محدوده منطقه یک انجام شد.