دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان ,مهران فتاحی مطرح کرد:

۱۰۰۰بسته بهداشتی به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهیه گردیده که به کمک های دانشجویان هزینه این بسته ها بدون کمک هیچ نهاد و ارگانی تامین گشت و انشاالله به کمک دانشجویان در راستای حمایت از اقشار ضعیف شهرستان رشت قدم خواهیم برداشت .