به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در دیدار با رئیس مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی رازی رشت، کادر اهدای عضو این بیمارستان و خانواده های اهداکنندگان عضو، تاکید کرد: این نوع فعالیت یعنی حیات بخشیدن مجدد به یک انسان و به نوعی نجات انسانهایی است که اعضای قابل استفاده فرد دچار مرگ مغزی، به کسانی که بیماری دارند پیوند زده می شود.

شهردار رشت سپس گفت: خانواده های متوفی و خانواده کسانی که اهدای عضو کرده اند، همواره احساس نزدیک بودن می کنند و نمونه هایی از این حس علاقه و احساس نزدیکی را خودم بارها دیده ام.

وی با اشاره به اینکه خیلی شجاعت می خواهد که وقتی کسی برایش حادثه ای پیش آمد و به مرگ مغزی رسید، از اعضای بدن خود بگذرند، گفت: چون این کار روح بلند و از خود گذشتگی می خواهد.

وی در ادامه با قدردانی از رئیس بیمارستان رازی رشت، پزشکان متخصص و ماهر و دست اندرکاران بخش اهدای عضو این بیمارستان گفت: همانطور که اهدای عضو اهدای زندگی است، پزشکان و متخصصان این بخش هم یدالله هستند یعنی با دست های خود به انسان ها جانی دوباره می دهند.

در این نشست همچنین دکتر سیامک ریماز رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی رازی رشت با قدردانی از حمایت های شهردار رشت، خانواده های اهدا کننده عضو را مورد ستایش قرار داد و از آنها تشکر کرد.

وی افزود: لوح هایی به عنوان شهروند مسئولیت پذیر برای خانواده های اهدا کننده عضو تهیه شده که در این نشست به آنها اعطا می شود.

گفتنی در پایان هم با قدردانی از تلاش مجاهدت گونه خانواده های اهدا کننده عضو، شهردار رشت به آنها لوح سپاس و لوح شهرند مسئولیت پذیر اهدا کرد.