September 26,2020 | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

"دانستن حق مردم است"

اخبار ویژه
تبلیغات

حاج محمدی اعضای شورا را قانع کرد؛ ۷ عضو شورا از پاسخ‌های شهردار رشت قانع شدند

حاج محمدی اعضای شورا را قانع کرد؛ ۷ عضو شورا از پاسخ‌های شهردار رشت قانع شدند

در پایان با رای گیری صورت گرفته هفت عضو شورا از پاسخ های شهردار قانع شدند و تنها ۴ نفر اعلام کردند که قانع نشده اند.

در این جلسه ناصر حاج محمدی شهردار رشت برای پاسخ به سوالات حجت جذب در صحن شورا حاضر شد و توضیحات خود را ارائه کرد(مشروح اینجا).

در پایان با رای گیری صورت گرفته هفت عضو شورا از پاسخ های شهردار قانع شدند و تنها ۴ نفر اعلام کردند که قانع نشده اند که بدین ترتیب استیضاح شهردار رشت منتفی شد.