به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، عملیات عمرانی در منطقه دو شهرداری رشت در حال انجام بوده و در روزهای آینده تداوم خواهد داشت.

حفاری جهت انتقال تأسیسات برق زیر زمینی به صورت شبانه از پروژه بزرگ بهسازی معابر بازار

اجرای عملیات لوله گذاری، همسطح سازی و ترمیم درهای منهول در محدوده نواحی سه گانه منطقه دو

اجرای عملیات ترمیم و بهسازی کفپوش پیاده رو در محدوده منطقه دو

زیر سازی، آماده سازی و کفپوش گذاری پیاده روی خیابان حافظ

اجرای عملیات ترمیم بولاردها و کفپوش های پیاده راه فرهنگی شهرداری به صورت شبانه از ساعت ۱۱شب تا اذان صبح

ترمیم و لکه گیری آسفالت و پر کردن نوار حفاری محدوده منطقه دو

ادامه لکه گیری و ترمیم نوار حفاری کوچه سرچشمه و کوچه های همجوار واقع در سردار جنگل

زیر سازی، آماده سازی و روکش آسفالت در باقر آباد

لکه گیری آسفالت در خیابان های عطا آفرین و امین اصغری و محله پیرسرا

لکه گیری آسفالت کوچه سرچشمه و کوچه های مجاور در سردار جنگل

لکه گیری روکش آسفالت بن بست لاله در نقره دشت

لکه گیری کوچه صفا در سرچشمه