به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این جلسه شهردار رشت با تاکید بر اینکه که وضعیت پروژه های شهرداری باید مشخص شود، گفت: تلاش برای تعیین تکلیف پروژه ها از نظر جذب اعتبارات بسیار مهم و ضروری است.

دکتر حاج محمدی گفت: دستور داده شد تا پروژه هایی که بایستی مشخصات فنی آنها تهیه شوند، توسط حوزه های مرتبط انجام شوند.

وی ادامه داد: بخشی از پروژه ها باید اسناد مناقصه آن ها تهیه می شد، به همین دلیل به اداره حقوقی تکلیف شد که آنها را به فراخوان بگذارند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با انجام این اقدامات شهرداری رشت بتواند تا ۳۱ تیر ماه ۹۹ همه اعتبارات مربوط به این پروژه ها را جذب کند.