برنج محصول کشاورزی پر رنجی است که تا به دانه سفید و خوش طعم و بوی و قابل مصرف تبدیل شود در همه‌ی مراحل برای شالیکاران فقط رنج و درد به همراه دارد و کشاورزان شالیکار به ناچار تمام مشکلات تولید این محصول را تحمل می کنند.
جالبتر است بدانید،این محصول مهم وقتی که برداشت می شود به علت وجود  سوداگران و عدم حمایت کافی دولت ،شالیکاران گرفتار  برخی واسطه ها می شوند و محصول رنج شش ماهه ی خود را با ارزانترین قیمت به علت نیاز عریانی که دارند می فروشند.!؟
حال قضاوت کنید آیا شالیکاران مورد حمایت اند یا نه؟

تسطیح غیراستاندارد أراضی شالیکاری بدون نظارت مؤثرتوسط جهاد کشاورزی و نداشتن آبسوار محلی و آشنا به وضعیت منطقه توسط شرکت آب منطقه‌ای

از روزی که پروژه ی یکپارچه سازی و تسطیح و تجهیز اراضی شالیکاری در گیلان و مازندران شروع شد بیش از دو دهه می گذرد.این اقدام قرار بود در چندین جهت تولید محصول برنج را مقرون به صرفه تر گرداند. قرار بود با رعایت تمام استاندارد های موجود هم دسترسی به اراضی آسان و مصرف آب کمتر و در نهایت تولید برنج اقتصادی شود ولی با توجه به عدم رعایت فاکتورهای موجود در یکپارچه سازی ،تسطیح و تجهیز اراضی شالیزاری رعایت نشده است که درست بعد از گذشت مدت کمی از اجرای این طرح ،نواقص و ایرادات موجود در آن بلای جان کشاورزان شالیکار شده است و بدتر از همه کسی مسئولیت این بی‌توجهی در بخش نظارت بر کار پیمانکار یا پیمانکاران را نمی پذیرد و برای رفع مشکلات و نواقص موجود توپ را به زمین یکدیگر می اندازند.جهاد کشاورزی می گوید شرکت آب منطقه‌ای مسئول است و شرکت آب منطقه‌ای می گوید در اجرای طرح تسطیح اراضی کم کاری صورت گرفته است که به نظر می‌رسد بر اجرای این طرح مهم نظارت مؤثر صورت نگرفته باشد.البته این به معنای این نیست که شرکت آب منطقه‌ای هیچ قصوری ندارد،بلکه آنان نیز در بحث مدیریت آب در مناطق مختلف، مسئول خاصی که به مناطق آشنایی داشته باشند را در نظر نگرفته اند و این نبود مدیریت مؤثر بر آب کشاورزی مناطق، آشفتگی و مشکلات را بیشتر کرده است.

آبگرفتگی بخشی از اراضی شالیکاری در روستای پاشاکی بالا از بخش مرکزی شهرستان لاهیجان

سال گذشته باز هم به علت کار غلط و غیر استاندارد بر روی بست منصوری در روستای پاشاکی ، کشاورزان با مکافاتی با کمبود آب مواجه بودند این در حالی بود  گیلان و ایران در دوره‌های ترسالی قرار دارد.امسال نیز باز هم به علت تسطیح غیر استاندارد اراضی شالیکاری و عدم پاسخگویی نهرها و زهکش ها در هدایت روان ابها ،بخش بزرگی از اراضی شالیکاری کشاورزان روستای پاشاکی بالا در شهرستان لاهیجان به علت آبگرفتگی در حال نابود شدن و از بین رفتن محصول قرار دارد.کشاورزان منطقه می گویند که مشکلات را به گوش مسئولان ارشد شهرستان لاهیجان و متولیان بخش کشاورزی این شهرستان رسانده اند ولی با کمال تأسف تاکنون نه تنها کاری نکرده اند،بلکه توپ را به زمین متولیان دیگر بخش کشاورزی می اندازند.

درخواست کشاورزان از استاندار محترم گیلان:
جناب آقای استاندار به داد ما برسید

در این ارتباط کشاورزان منطقه به هر ترتیبی صدای خود را به گوش جناب آقای دکتر زارع استاندار محترم و پرتلاش گیلان رساندند،از آن روزی که جناب آقای استاندار به متولیان در شهرستان لاهیجان تذکر دادند ،فقط آقایان کمی به تحرک افتاده اند ولی تا این لحظه هیچ کاری  حتی برای رفع موقت و مسکن وار مشکل نکرده اند تا کشاورزان امسال را نیز بگذرانند تا بعد از برداشت محصول اقدامات اساسی تر برای رفع مشکل صورت گیرد.

علی کریمی پاشاکی _روزنامه‌نگار