به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در جریان بازدید روز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹ از آخرین فعالیت ها و برنامه های ساخت پروژه زباله سوز سراوان بازدید کرد و با برخی از دست اندرکاران ساخت این پروژه به گفت وگو پرداخت.

دکتر حاج محمدی از پیمانکار و همکاران وی خواست تا با سرعت عمل بیشتر، کاری کنند تا اهالی منطقه هر چه زودتر از مزایای این پروژه بهره مند شوند.

در جریان این بازدید عاقل منش عضو شورای اسلامی، دکتر حاج محمدی شهردار رشت و رسولیان سرپرست معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت در جلسه ای با حضور دست اندرکاران ساخت زباله سوز شرکت کردند و ضمن انجام بررسی های لازم، آخرین سفارش ها و دستورات برای پروژه زباله سوز را ارائه نمودند.