بسیار جای تعجب دارد که همین نماینده فعلی در زمان خودش سالها تلاش کرد تا به جای مرحوم مهندس قهرمانی به عنوان استاندار گیلان حضور پیدا کند و در زمان استانداری خودش بسیاری از مدیران و مشاوران و مباشران خود را از میان مازندرانی ها انتخاب کرد و حالا این چنین جفایی به مردم استان گیلان می کند.

 مهدی سعادتی نماینده بابل و استاندار اسبق گیلان به تازگی با انتقاد از بی عدالتی در تخصیص بودجه گفت: «از آستارا تا انزلی یک ردیف بودجه و از انزلی تا گلوگاه یک ردیف بودجه در نظر گرفته شد که آقای نوبخت بدلیل گیلانی بودن، ۸۰ درصد بودجه را به گیلان برده است.»

بسیار جای تعجب دارد که همین نماینده فعلی در زمان خودش سالها تلاش کرد تا به جای مرحوم مهندس قهرمانی به عنوان استاندار گیلان حضور پیدا کند و در زمان استانداری خودش بسیاری از مدیران و مشاوران و مباشران خود را از میان مازندرانی ها انتخاب کرد و حالا این چنین جفایی به مردم استان گیلان می کند.

در مورد مقایسه مدیران ارشد کشوری دیگر جای گفتن نیست که سهم مازندران و گیلان تا چه اندازه متفاوت و غیرقابل مقایسه بوده است. صف طویل مدیران مازندرانی و شخصیت هایی که تا ریاست مجلس و قوه قضائیه نیز رسیده اند گواه همین ماجرا است. گیلان جائی است که با یک برف پنجاه سانتی متری به تعطیلی کامل کشیده می شود. آزادراهش در جاده قزوین رشت سالها به بن بست رسیده است. راه آهنش بعد از سالها وعده وعید تازه به رشت رسیده است. رکود کارخانه ها و بیکاری مردمانش گواه این نیست که در حق مردم این استان تضییع صورت گرفته است؟ بعد چگونه می توان چنین ادعایی را مطرح کرد که هشتاد درصد بودجه به گیلان برده شده است. به انبوه وزیران و مسئولان ارشد مازندرانی در هر سه قوه نگاه کنید. در همان دولت احمدی نژاد ، اسفندیار رحیم مشائی یه عنوان یار غار رئیس دولت وقت، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و نماینده فعلی تنکابن و عباسی وزیر ورزش و جوانان حضور داشتند. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد فعلی مازندرانی است. دو رئیس سابق قوه قضائیه و مجلس اصالت مازندرانی داشتند. با این اوصاف و توجیهات  توسعه مازندران نسبت به گیلان مدیون همین حضور همین مدیرانی باشد که  از مازندران پست های حساس کشوری گرفته اند. آن وقت  از استان گیلان طی این سالها شاید دکتر نوبخت از معدود دولتمردان شاخص کشور محسوب می شود که گوئی این نمایندگان حضور وی را نیز برنمی تابند.

سعادتی در دوران مدیریت یازده ماهه خود حواشی فراوانی ایجاد کرد که حتی در میان اصولگرایان گیلانی نیز با انتقاد همراه بود.بسیار مایه تعجب است که مردم گیلان از استانداری مهندس قهرمانی به فردی رسیدند که از توزیع بودجه در استان گیلان ابراز ناراحتی می کند.

گفتنی است بعضی نمایندگان گیلانی و شخصیت های سیاسی استان در زمان خودش مدافع تمام قد استانداری سعادتی بودند که امروز باید در مورد چنین اظهاراتی پاسخگو باشند. حکایت سعادتی حکایت افرادی است که نمک می خورند و نمکدان می شکنند و ادعاهایی را مطرح می کنند که از مسیر انصاف و عدالت خارج است.