به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در نشست صبح روز شنبه بیست و یکم تیر ماه ۱۳۹۹ شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت ضمن بررسی و پیگیری مباحث و مصوبات جلسات پیشین به خصوص جذب اعتبارات دولتی، به موضوع طرح سوال تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت اشاره و به لزوم پاسخگویی همه معاونین و مدیران شهرداری نسبت به این سوالات تاکید نمودند .

در این نشست که معاونان و مدیران ستادی شهرداری رشت حضور داشتند، دکتر ناصر حاج محمدی خاطر نشان اگر طرح سوال حق مسلم و قانونی اعضای شورای اسلامی است، شهرداری هم در پاسخ به طرح سوال اعضای محترم شورای شهر همواره پاسخگو بوده و هست.