به دنبال پیگیری های رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، یک دستگاه سونوگرافی و دو دستگاه الکتروشوک به ارزش ریالی معادل ۸۰۰ میلیون تومان به بیمارستان امام خمینی صومعه سرا اختصاص یافت.

همچنین  ۱۰ دستگاه ونتیلاتور به ارزش دو و نیم میلیارد تومان از سوی وزارت بهداشت برای آمادگی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مقابله با بیماری covid-19 در اختیار دانشگاه قرار گرفت.

 گفتنی است: دانشگاه علوم پزشکی گیلان اهتمام لازم  را در زمینه تامین تجهیزات در صورت شیوع  بیشتر بیماری، از طریق رایزنی با وزارت بهداشت  به کار می گیرد.