به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، بر پایه این احکام امیر سامعی به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری منطقه یک، علیرضا عاشور زاده به عنوان سرپرست ناحیه دو منطقه دو، مریم فهمیده به عنوان سرپرست ناحیه یک منطقه سه، سجاد آقاجانی به عنوان سرپرست ناحیه دو منطقه سه، علیرضا محمدی به عنوان سرپرست ناحیه یک منطقه چهار و امیر ترومیده به عنوان سرپرست ناحیه یک منطقه پنج شهرداری رشت منصوب شدند.

شهردار رشت در احکام خود برای این شش مدیر جدید شهرداری آرزوی موفقیت نموده و اعلام کرد که امیدوار است با اتکال به خداوند یکتا و با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری با رعایت صرفه و صلاح شهرداری رشت و همچنین با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در زمینه پیشبرد اهداف و ماموریت های سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب، موفق و پیروز باشند.