به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این نشست که محمدحسن هادی زاده مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت نیز حضور داشت، توضیحاتی درباره طرح ارائه نمود و مهندس مشاور ترافیکی شرکت مهندسین مشاور پرداراز درباره ویژگی های این پروژه توضیح داد.

همچنین شهردار رشت نیز گفت: در راستای تحقق اهداف و افق های وسیع برنامه های بلندمدت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر رشت، موضوع ساخت و ایجاد تقاطع های غیرهمسطح در مسیر کمربندی های شهر رشت بررسی می شود.

دکتر حاج محمدی سپس تاکید کرد: در راستای تحقق این اهداف، در نشست یاد شده با حضور دست اندرکاران شرکت مهندسین مشاور پرداراز که مشاور ترافیکی است، موضوع طراحی و ایجاد تقاطع غیرهمسطح میدان امام‌حسین(ع) بررسی می گردد.

همچنین در این جلسه پس از بحث، تبادل نظر و بررسی همه گزینه های موجود و تایید مقدمات اولیه کار، مقرر شد تا طرح یاد شده برای تصویب نهایی به شورای ترافیک استان گیلان ارسال شود.

شهردار رشت از همه دست اندرکاران ارائه این طرح قدردانی و تشکر کرد.