به نقل از گیلان تایمز.،این روزها مردم کشورمان و حتی استان گیلان روزهای سختی را می گذرانند.

روزگار به سختی گذراندن مردم این مرز و بوم ناشی از تحریم و تورم نیست. این روزها و لحظاتِ سخت گذرانی، ناشی از بی تدبیری مسوولانی است که گویا هیچوقت قرار نیست دوره مدیریت ناکارآمد و بی تدبیر شان به اتمام برسد.
مدیران انتصابی و گزینشی که بنا به منافع احزاب و” اشخاص مشخص” و با توجه به خدمات ارزشمندشان، البته صرفا برای همان حزب، نه عامه مردم،بر مسند می نشینند و در طی دوران مدیریت خود، تنها مجری اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده همان هایی بوده و هستند که خواسته اند و توانسته اند، این اقدام را رقم بزنند.
و با هر چرخش این گردونه خوش شانس،برنده و برندگان قرعه کشی انتصاب مدیران سفارشی وگزینشی،صورت گرفته است.
سال هاست که استان گیلان به جز در مواردی اندک و انگشت شمار، مدیری لایق و توانمند بر اساس تخصص و تعهد به خود ندیده است و با ریشه یابی انتصاب و انتخاب مدیران به افرادی می توان رسید که اگر چه در شعار عرق بومی ، محلی و استانی داشته؛ ولی در عمل با شعارهای عامه پسند، راه را برای خود و اهدافشان باز کرده و می کنند.
مشکلات ایجاد شده فراوان توسط این افراد به ویژه در استان گیلان در ابعاد مختلف تنها گریبانگیر مردم بوده و هست.

 

تعدادی از مدیران ناکارآمد و بی تدبیر این استان در گذر زمان؛ نه تنها برای آسیب ها یی که به استان و مردم وارد کرده اند، بازخواست نشده اند، بلکه هر بار با حربه ای جدیدتر، در پست های متعدد به فعالیت خود ادامه داده و می دهند.
مشکلات اقتصادی، اجتماعی و … از بارزترین مشکلاتی است که این افراد بر پیکره گیلان وارد کرده و با گذر سالهای متمادی اثرات آن از روح و جسم مردم این استان برطرف نشده و نخواهد شد.
براستی ساماندهی مشکلات زباله سراوان و درد و رنج جسمی و روحی مردم آن، با اعتبارات اختصاص داده شده طی ۳۰ سال، قابل برطرف شدن نبود یا نیست؟!.
اعتبارات اختصاص داده شده برای ساماندهی رودخانه های گوهر رود و زرجوب شهر رشت در طی همه این سال ها چه شد؟!.
بسیاری از اعتبارات اختصاص داده شده برای این استان برای پروژه مذکور صرف نشده و گواه این ادعا همان است که مردم می بینند.اگر اعتبار اختصاص داده شده طی همه این سالها برای رودخانه زرجوب و گوهر رود صرف شده، چرا  آلودگی های آن تمامی ندارد؟!.

 چرا تعداد پروژه های نیمه تمام این استان رو به افزایش است؟!.

بنابراین “اعتبار” تنها راهکار اجرایی شدن پروژه در این استان نیست. این استان نیازمند مدیر و مدیرانی است که با تخصص و تعهد بتواند مشکلات را رفع کند.

مدیرانی که تنها “یدک کش” اسم و پُست مدیریت بوده و هستند، نمی توانند حتی با اعتبارات کلان و میلیاردی راهی از پیش ببرند.
و بیشتر از این افراد، آنهایی که در انتصاب و انتخاب اینگونه مدیران در استان، از هیچ تلاشی دریغ نکرده و نخواهند کرد، مقصر بوده و هستند.

همان هایی که وامدار احزاب و افراد متعدد بوده و برای اثبات خود و به رسم قدردانی و سپاسگزاری، اقداماتی را انجام می دهند که دودش در چشم مردم می رود و کباب لذیذش نوش جان خودشان و هم گروهی هایشان شده و می شود.
واقعیت این است که در استان گیلان، به مناسبت های مختلف و در زمان هایی که “متخصصان کارکشته و خستگی ناپذیر گزینش و  انتصاب های سفارشی- گزینشی” صلاح می دانند،  قرعه کشی انتصاب مدیران سفارشی و گزینشی، آغاز می شود.

راستی، شما هم می خواهید شانس خود را امتحان کنید؟!.

 مژگان شفاعتی، سردبیر