به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: نوشته ها نباید به گونه باشد که زندگی و کار ما را تحت الشعاع قرار دهد. مدیریت شهری حالا نیاز به آرامش و ثبات دارد.

وی همچنین از مطبوعات خواست تا درباره بیکاری، اعتیاد جوانان، وضعیت معیشت مردم و مسائل اصلی جامعه مطلب نوشته شود.

علیپور گفت: پرداختن به زندگی اشخاص نباید مهم باشد بلکه این عملکردها و مسائل جامعه هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.