نهم دی جلوه ی بی نظیر کلاس درس آموزی برای مدعیان سیاست ورزی کشورمان توسط ملت بزرگ ایران است
ملتی رنجدیده از مصایبی ریز و درشت که توسط استعمار در طول تاریخ بر او روا داشته اما هنوز با بصیرت و نجابت با در نظر گرفتن قوانین و پایبندی به آن به میدان آمد و مانند همیشه از خود گذشتگی خود را به نمایش گذاشت
آمد تا بگوید حفظ امنیت و نظم جامعه بر دو روزه قدرت دنیای فانی ارجح است
حضور یافت تا بگوید میتوان سیاست ورزی کرد و سعه ی صدر داشت و موقع شناس بود و ظرفیت قبول شکست و بزرگواری و متانت مقام پیروزی را داشت تا جامعه دچار دو قطبی و بحران عمیق نشود
امد تا بار دیگر تاوان عدم تکامل سیاست ورزی در ایران را خود پرداخت کند مانند همه ی صحنه های حساس قبل و پس از انقلاب به مدد کیان ایران آمد
آمد تا رسم وفاداری به امر ولی جامعه را به همگان نشان دهد تا ایران از هم نپاشد چون نیک میدانست ایران عزیز سالیان متمادی است که مورد کینه ی استعمار جهانی در جهت کاستن تاثیرگذاری اش است
ملت آمد تا رسم ازخود گذشتگی و موقعیت شناسی را به مدعیان نخبگی کشور بیاموزد
آمد تا به همگان بگوید استعمار منتظر کوچکترین لغزشی است تا تاوان سختی از آرمانهای ملت ایران بگیرد پس باید هوشیار بود
ملتی بزرگ در طول تاریخ که به دلیل عدم توسعه ی سیاسی و ناپایداری های اقتصادی و اجتماعی کشور به انقلاب روی آورد و پیروز شد اما این پیروزی و اتحاد و مدیریت امام راحل را استعمار تاب نیاورد پس به ترور و تفرقه و جنگ و تحریم و نفوذ روی آورد تا نخبگان و مردم را دچار اشتباه محاسباتی کند و ملتی را که خواسته بود استقلال و آزادی و مردم سالاری را توامان با توسعه اقتصادی تجربه کند از ادامه مسیر بازدارد اما این ملت که با توکل به ذات حضرت حق تعالی و با صدق و صفای جوانانش و محوریت رهبریش آرمانهای خود را از ابتدای انقلاب تا کنون دنبال گیری کرده گویا شکست ناپذیر مینماید و همه ی کاستی ها و نا مهربانی ها و کم تحملی بعضی مدیران ملی را خود جبران مینماید و در صحنه های حساس به میدان می آید تا عقب افتادگی ها را خود پوشش دهد و مسیر را برای ادامه ی راه عقلانیت و توسعه و مدارا و گفتگو هموار نماید
کاش قدر این ملت را بیشتر بدانیم و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح ندهیم و با کار و تلاش و قانون مداری جهت تامین منافع کلی جامعه کوشاتر باشیم
#دکتر_محمد_حسن_واحدی