سکانس اول؛ 

صاحب  نظران معتقدند ، در دنیای امروز که توسعه آن را به «قرن شهرها» شناسانده و بر اساس آمار تعداد شهر نشینان از روستانشینان سبقت گرفته است. هم چنین شهر ها در تمام دنیای بر اساس قابلیت و پتانسیل هایی که دارند که از جنس فرهنگی و ارتباطات نشات می گیرد که به اصطلاح به آن « برند شهری» یاد می شود وابسته به عناصر و عوامل متعددی اعم از فرهنگ، تمدن، تجارت، امکانات رفاهی وتفریحی و تاریخی و … می باشد.

صاحب نظران معتقدند؛ اساسا شهر به عنوان موجود زنده و پویا که دائم در حال حرکت، رشد و نمو است، سرشار از فرصت های ارتباطی و تعاملی به سیستم های درونی و بیرونی است. به بیان دیگر سیستم های شهری مجموعه ای از فرآیندهای ارتباطی در سطوح مختلف از ارتباطات مستقیم با شهروندان تا ارتباطات محلی، منطقه ای، ملی وبین المللی و همچنین تعاملات گسترده ی رسانه ای را در خود جای داده است. با رشد و توسعه رسانه های نوین، باور همگانی این است که رسانه ها به عنوان موثرترین ابزار برای ایجاد تغییرات اجتماعی در سطح کلان جامعه مطرح است. از سوی دیگر حرکت افقی جریان اطلاعات در لایه های اجتماعی و خلق سرمایه اجتماعی به مدد شبکه های اجتماعی مجازی و شبکه های اطلاع رسانی تعاملی، لزوم اطلاع رسانی مبتنی بر شفافیت، سرعت و صحت را بیش از پیش نمایان می سازد.

مدیران و سیاستگذاران شهرها به خوبی دریافته اند که در صورت فقدان طرح و برنامه مشخص تبلیغاتی و رسانه ای، نه تنها در عرصه مدیریت شهری موفق نخواهند بود، بلکه دستاوردهای آنها در حوزه های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در صورت اعتنا و توجه افکار عمومی و ارائه ی جذب و مورد پسند برای مخاطبان ارزش پیدا می کند و ماندگار می شود.

سکانس دوم

در شرایط کنونی با رشد و توسعه تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطات، واژه رسانه مفهومی فراتر از رادیو و تلویزیون و روزنامه ها را در ذهن افراد متبادر می کند و شامل طیف های گسترده ای از کاربری های گوناگون در انتقال پیام می شود. راسانه ها بخش اصلی زندگی و کار انسان ها را در همه گروههای اجتماعی تشکیل می دهند.

به بیان دیگر رسانه ها با ترکیب اطلاع رسانی، با خدمت رسانی موجب خلق فرصت ها و ظرفیت های جدیدی شده اند. از سوی دیگر به دلیل گسترش صنعت رسانه در دنیا و تبدیل آن به یک کسب و کار تمام عیار و بروز فرصت های کار آفرینانه در این صنعت، در سال های اخیر پدیده کار آفرینی به شدت بر کسب و کار رسانه ای تاثیر گذار بوده و صاحبان رسانه ها در پی کشف بازارهای جدید و افزایش ضریب نفوذ خود هستند. در امریکا، صنعت رسانه به نسبت دیگر صنایع تاثیر گذاری خوبی در نرخ کارآفرینی در آن جامعه دارد و این نشان از ظرفیت و پتانسیل موجود در رسانه ها دارد.

سکانس آخر

رشت ما شهری است که تشنه خلاقیت است. شهروندان به دنبال مشاهده تصویری زیبا و نمایی جذاب و آرامش بخش محیط شهری هستند. نگاه تیز بینانه شهروندان به دنبال کنش های مدیران شهری و اقدامات اجرایی آنها در شهر است. همانظور که شهر زنده است و مردم در تعامل روزانه با آن هستند، مدیریت شهری نیز نیازمند تعامل با شهروندان است. بدیهی است که نحوه ی کنش شهروندان در امور اجتماعی نتیجه نحوه ی کنش و برخورد مسئوولان با مردم است و تعامل اصولی در قالب ارائه دستآوردهای مدیریت شهری و جلب حمایت و مشارکت شهروندان شکل می گیرند. به بیان دیگر در شرایط کنونی که مدیریت شهری با تنگناهای گوناگون از جلسه مسائل مالی و اقتصادی روبه روست، خلاقیت در عرصه فرآیند های خدمات مدیریت شهری و بیان ارائه هوشمندانه آنها به شهروندان می تواند همراهی و مشارکت شهروندان را در پی داشته باشد. اساسا مشارکت انسانها در تعیین سرنوشت خویش و تصمیم گیری برای اموری که به زندگی آنان مربوط می شود، همواره از نگاه کارشناسان و مسئوولان شهری مورد توجه بوده و در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ضرورت مشارکت فعال و وفاق اجتماعی موثر افراد جامعه، مورد تاکید مدیران شهری است.

علی ایحال، برای جلب مشارکت های مردمی و همراهی اجتماعی باید از رویکردهای نوین حوزه اطلاع رسانه و فرصت های برآمده از ترکیب فناوری اطلاعات و رسانه ها بهره برد. بر این اساس ترکیب اطلاع رسانی و خدمت رسانی برخاسته از فرصت های خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر ایجاد فضای مشارکت شهروندان، می تواند الگوی مناسبی باشد و به نظر می رسد طراحی نظام ارتباطی و رسانه ای مبتنی بر الگوهای مشارکت شهروندی و ایجاد هم صدایی در عین تنوع نگاهها و سلیقه و نظرات، می تواند در اولویت سیاستگذاری اطلاع رسانی مدیریت شهری مناسب باشد.