طی حکمی از سوی استانداری گیلان عصمت محمد دوست چکوسری به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی خمام منصوب شد.

 

استاندار گیلان همچنین طی حکم دیگری سعید میرقربانی را به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری آستارا منصوب کرد.

 

 

هادی جعفرزاده نیز به عنوان سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری لنگرود منصوب شده است که تا پیش از این پورعلی این سمت را برعهده داشت.