اختصاصی همای گیلان/مدت پیش آقای جهرمی وزیرمحترم ارتباطات سخنی احساسی درمورد بازی پرسپولیس وگل گهر

باتیکه برتیم استقلال ازخود برزبان جاری کرد که بنده به دلایلی مشغله کاری اکنون فرصت پرداختن به این موضوع را یافتم.

حال دراین مجال سعی دارم حقایقی نه به جهت هواداری از تیم استقلال_ که حق هر فوتبال‌دوستی است ازتیم محبوب خودجانب‌داری کند_ بلکه دلایل ناصوابی سخن جهرمی وزیر محترم را بیان نمایم.

از آنجا که دوتیم پرسپولیس واستقلال ازسرمایه های اصلی فوتبال کشور به حساب می آیند، و قادرند میلیون ها طرفدار را به پای میزتلویزیون بکشانند وغربت صداوسیمارا التیام ببخشند.

این سوال نیز دور از ذهن نیست که دلایل این همه هزینه‌های سرسام آور دوباشگاه، بخصوص برای برخی بازیکنان بعضا بی‌کیفیت خارجی چیست؟

و پرسش دیگر اینکه آیا بهترنیست این هزینه‌ها در هدفی دیگر و مثلا برای عمران و آبادانی شهرهای محروم کشور هزینه شود؟

آیا رواست که درکشور ما برخی ازمردم ما حتی از آب شرب بی بهره باشند، آن وقت میلیاردها تومان از بیت‌المال هزینه ی این دوباشگاه شود!!

پاسخ به این سوال سهل وممتنع است چون از یک سو میشود گفت دولت که ازحقوق بیت المال این مبالغ را برای دوتیم هزینه می کند چرانباید برای برخی از مناطق ایران همچون سیستان وبلوچستان که از کمترین امکانات بی بهره می باشندهزینه کند؟

امروز هدف ورزش، فقط قهرمانی نیست بلکه توسعه اقتصادی و پیام‌آوری صلح ودوستی ونمایش فرهنگ غنی کشورها از اهداف دیگر جریانات ورزشی به حساب می‌آید.

جناب وزیر هیچ چیزی به غیرازفوتبال وخاصه دوتیم استقلال و پیروزی نمی‌تواننداین تعداد هوادار را دورخودجمع کنند ودر محافل عمومی درکنارصرف چای ،به تحلیل و کری خوانی مشغول کند. به عبارت دیگر این دو تیم پتانسیلی دارند همچون کندوی زنبورهای عسل پرتجمع، شیرین، گزنده و دلچسب. این است که میگوییم یک مقام مسئول باید تلاش کند تنها در جهت پیشرفت فوتبال کشور. آقای جهرمی بیایید و براحساسات خود غالب شوید.

به قول شاعر تو که نوشم نه‌ای نیشم چرایی؟

و حرف آخر آنکه بنظر میرسد تیم پرسپولیس در سالهای اخیر ازثبات مدیریتی خوبی برخوردار بوده است وبه هردلیلی توانسته است مقام قهرمانی کسب کند. اما حتما این سوال برای طرفداران تیم رقیب پیش خواهد آمدکه اقای جهرمی، احتراما شما یک مقام مسئول وشخصیت حقوقی هستید نه یک شخصیت حقیقی که کری خوانی کنید. شما که نمی توانید براحساسات خودچیره شوید چگونه باید ازشما انتظارداشت که درتوزیع منابع برخوردی عادلانه داشته باشید!

برای بنده که عضوی رسانه‌ای هستم وشما را در زمره وزرای موفق می‌دانسته و عنوان می کرده‌ام، بر این عقیده‌ام که شما می توانید درجایگاهی بالاتر خدمت‌رسانی کنید و سوالم این است که آیا با این سخن کوچه بازاری وزیرمحترم ،می توان انتظارداشت که ایشان درمقام وزیر یا حتی بالاتر ، عدالت را سرلوحه کارخودقراردهد؟

به قول و فرمایش امام راحل، ” این مردم ولی‌نعمتان ما هستند.”

وقتی نیمی از جمعیت کشوربه خاطرسخن وزیرمحترم دلخورهستند، چرا وزیرمحترم لجاجت می کندوسخن خودرا صواب تشخیص می دهدوعذرخواهی در این موضوع را بر نمی‌تابد؟!