انتشار نتایج بررسی تولید ناخالص داخلی بر مبنای قیمت ثابت ۹۷-۱۳۹۰ برای نخستین بار/سهم گیلان از تولید ناخالص داخلی مشخص شد

گزارش نتایج بررسی تولید ناخالص داخلی بر مبنای قیمت ثابت ۹۷-۱۳۹۰ برای نخستین بارمنتشر شد.

 

به نقل از واحد روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان ،وحید طیفوری با اشاره به انتشار نتایج تولید ناخالص داخلی بر مبنای قیمت ثابت ۹۷-۱۳۹۰اظهار داشت: بر مبنای نتایج محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت ۹۷-۱۳۹۰ که برای نخستین‌بار از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است. میزانGDP  به قیمت ثابت با احتساب فعالیت «استخراج نفت خام و گاز طبیعی»کشور در سال ۱۳۹۷حدود ۷۴۸۲۷۱۷ میلیارد ریال بوده است که این رقم نسبت به سال قبل حدود ۴٫۹۲ درصد کاهش یافته است ولی در طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۰ دارای رشد متوسط سالانه  ۱٫۲۳ درصدی بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان افزود: محصول ناخالص داخلی گیلان با احتساب فعالیت «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۵۲۰۹۱میلیارد ریال بوده است (با سهم ۲٫۰۳ درصدی در رتبه ۱۲ بین استان‌ها ) که نسبت به سال قبل حدود ۵٫۱۷ درصد کاهش یافته است ولی در طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۰ دارای رشد متوسط سالانه  ۳٫۴۸ درصدی بوده است که از این حیث در بین استان‌ها رتبه ششم را اخذ نموده است.

 وی همچنین عنوان کرد بیشترین سهم GDP با قیمت ثابت با احتساب فعالیت «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» در سال ۱۳۹۷ به استان‌های تهران، خوزستان و بوشهر به ترتیب با ۲۲٫۸۲، ۱۷٫۲۹ و ۵٫۷۴ درصد اختصاص داشته است.

طیفوری با بیان اینکه سرانه GDP با احتساب فعالیت «استخراج نفت خام و گاز طبیعی» به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۷برای کشور و گیلان ۹۱ و ۶۰ میلیون ریال بوده است و استان گیلان  با سه پله ارتقا نسبت به سال ۱۳۹۰در رتبه ۱۸ قرار گرفت، گفت: در این سال استان‌های بوشهر، خوزستان و کهگیلویه وبویراحمد به ترتیب با ۳۵۵، ۲۶۸ و ۲۳۰ میلیون ریال بیشترین سرانه و استان‌های آذربایجان غربی، گلستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب با ۴۱،۴۰ و ۳۳ میلیون ریال کمترین سرانه را داشته ­اند.

 معاون امار و اطلاعات سازمان خاطرنشان کرد: همچنین ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۷ در کل کشور ۴۵۴۵۷۸ میلیارد ریال بوده است و سهم ۶٫۱۲ درصدی از کل ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی داشته است. استان‌های مازندران، فارس و خوزستان به ترتیب با ۹٫۷۸، ۶٫۷۲ و ۶٫۶۷درصد بیشترین سهم و استان‌های کهگیلویه وبویراحمد ، ایلام  و قم به ترتیب با ۱٫۰۶، ۱٫۰۲ و ۰٫۸۱ کمترین سهم به  ارزش افزوده بخش کشاورزی را داشته‌اند. در سال ۱۳۹۷ سهم استان گیلان از  ارزش افزوده بخش کشاورزی۴٫۱ درصد بوده است و در بین استا‌ن‌ها در رتبه نهم قرار گرفته است که نسبت به سال ۱۳۹۰ (سهم ۳٫۱ درصدی) دو پله ارتقا یافته است.

وی با تاکید بر اینکه میزان ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ در کل کشور ۱۷۳۰۹۷۴میلیارد ریال بوده است و سهم ۲۳٫۳ درصدی از کل ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی داشته است، ادامه داد: همچنین استان‌های تهران، بوشهر و اصفهان به ترتیب با ۱۹٫۵۲، ۱۸٫۱۳ و ۷٫۹۴ بیشترین و استان‌های کردستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی به ترتیب با ۰٫۵۲، ۰٫۴۸و ۰٫۳۵درصد کمترین سهم به  ارزش افزوده بخش صنعت را داشته‌اند.