رفع اُفت فشار آب شرب ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از روستاییان شهرستان شفت

اُفت فشار آب شرب ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از روستاییان بخش مرکزی شهرستان شفت برطرف شد.

مدیر امور آبفای شفت با اشاره به نصب و راه اندازی یک دستگاه پمپ در مجتمع آبرسانی روستایی تکرم گفت: با نصب این پمپ به قدرت ۱۱ کیلووات مشکل ضعف فشار آب شرب ۷ روستای شهرستان شفت با جمیعتی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر مرتفع شد.
علی دادرس افزود: با نصب این پمپ، میزان آبدهی چاه مجتمع تکرم به ۱۰ لیتر بر ثانیه ارتقاء یافت.
وی هزینه انجام این کار را ۲۰۰ میلیون ریال ذکر کرد و گفت: این مجتمع آبرسانی تامین کننده آب شرب روستاهای تکرم، شالده، کوزان، برزوهندان، چوسر، خمیران و ناصران می باشد.