راه اندازی سیستم تصفیه فیزیکی تاسیسات آبرسانی روستای دافچاه خمام

مدیر امور آب و فاضلاب خمام از راه اندازی سیستم تصفیه فیزیکی و فیلتراسیون تاسیسات آبرسانی روستای دافچاه این شهرستان خبر داد.

ماریا نیک کار، هدف از راه اندازی این سامانه را ارتقای کیفیت آب شرب ۵۰۰ خانوار روستای دافچاه عنوان کرد.
وی گفت: برای نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فیزیکی و فیلتراسیون تاسیسات آبرسانی این روستا بیش از ۲ میلیارد ریال هزینه شد.