تاثیرات انکار ناپذیر عملکرد منطقه ی آزاد انزلی بر توسعه ی ملی در شرایط کنونی؛

نقش کم نظیر منطقه ی آزاد انزلی به عنوان یکی از مجاری اقتصاد ملی در این شرایط سخت کنونی/عادت فرصت سوزی به افق گیلان را تمام کنید/اقدامات مهندس اوسط مقدم با هدایت های دبیر شورای عالی مناطق آزاد جهت استفاده ی کیفی از منطقه ی آزاد در دوران تحریم های ظالمانه قابل تحسین است

 

 

 

 

پیشگامان و حامیان نظریه ی ,,توسعه,, و مقدم دانستن آن بر مقوله ی،،پیشرفت،، در جهان کنونی را مورد تاکید علمی و عملی قرار داده اند. متأخرین فرایند،،پیشرفت،، را برای روند رو به جلوی جوامع و مجموعه ها را فرآیندی کامل برای برخورداری جوامع از تمام مواهب اقتصادی می دانستند،ولی اثبات شد که صرفاً،،فرآیند پیشرفت،، نمی تواند تمام نیازها و مشکلات متنوع جوامع و مجموعه ها را برطرف نماید،چون صرفاً از بعد اقتصادی به روند جوامع نگاه می شد و به مقوله های اساسی دیگر،کمترین توجهی نداشت به همین دلیل حتی جوامع پیشرفته دهه های اخیر در دنیا توجه خاصی به نیروی انسانی و نیازهای جور وا جور و مختلف آن در روند توسعه ی همه جانبه و پایدار صورت نمی گرفت و همین کم توجهی باعث بروز تنش های فیزیکی و اعتراضات خشونت آمیز بوده است.

ارجحیت مقوله ی توسعه بر پیشرفت
در گذشته نظریه پردازان و پیشگامان فرآیند توسعه،تئوری ها و نظریه های موجود در زمینه ی توسعه ی پایدار و همه جانبه که توسط علمای علم توسعه و جامعه شناسان و کنش‌گران سیاسی،اجتماعی و فرهنگی و… مورد پردازش و تدوین تئوریک قرار گرفته بود، منسجم،قانونمند و اجرایی شد و در روابط اجتماعی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و… جوامع برخوردار نهادینه گردیده‌است و این روش اجتماعی یعنی روند توسعه در ادامه ی راه،تقریبا با قوت و ضعف به سایر جوامع نیز گسترش پیدا کرده است.
در تعریف و تبیین روند توسعه ی پایدار باید تاکید کرد،که روند توسعه ی همه جانبه و پایدار ،روندی انسان محور و بر شالوده ی نیازهای همه جانبه نیروی انسانی به عنوان محور اساسی توسعه استوار است که هم اکنون محور های استراتژیک و برنامه ریزی شده ی بسیاری از جوامع از جمله ایران است.نیازهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،علمی،روحی،روانی و…همگی نیاز های نیروی انسانی هستند که ساختار جوامع با موجودیت آنها شکل می‌گیرد و توسعه ی پایدار و همه جانبه بایستی با عنایت به این نیازها ،قابلیت ها و واقعیت ها، شکل و محتوا گرفته است و جوامع هیچ گریزی از آن ندارند و می بایست در فرآیند خود به تمام نیازها برای رسیدن به روند توسعه ی پایدار و همه جانبه توجه ویژه داشته باشند.
گسترش فعالیت‌ها و حوزه ی نفوذ منطقه ی آزاد انزلی،تضمین شتاب توسعه مندی گیلان و نیروی مقوم اقتصاد ملی

باتوجه به تعریف فرآیند توسعه ی پایدار و همه جانبه، میتوان ادعا کرد،با عنایت به تاثیر گذاری روند فعالیت های منطقه ی آزاد انزلی،گسترش حوزه ی نفوذ جغرافیایی و پهنه ی فیزیکی این منطقه ی مهم در شهرستان های مختلف استان گیلان،با همراهی پروتکل های مرتبط با توسعه ی همه جانبه و پایدار در حوزه های مختلف تجاری،صنعتی ،اجتماعی،فرهنگی و…بعد از عملیاتی شدن مصوبه ی مفید دولت و مجلس،روند توسعه ی استان گیلان با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد و باز هم میتوان متصور بود که تولید ثروت و ایجاد اشتغال،اولین دستاورد این روند در استان گیلان و بویژه در شهرستانهای تحت نفوذ منطقه ی آزاد انزلی خواهد بود.
همچنین تحقق همین اهداف اولیه،یعنی تولید ثروت و ایجاد اشتغال،خود در مقوم و مقاوم سازی توسعه ی ملی تاثیر بسزایی خواهد داشت.صد البته ادامه ی این روند،رونق‌کسب و کار و ایجاد نشاط اجتماعی،فرهنگی و…را به دنبال خواهد داشت.
این باور یک رویا نیست،بلکه براساس پروتکلهای توسعه مندی در جهان امروز و ایران قابل تحقق و دستیابی می باشد.
تاثیرات مثبت حوزه نفوذ جغرافیایی منطقه ی آزاد انزلی در اوراسیا و روابط بین‌المللی و منطقه‌ای
باید قبول کنیم که با توجه به تجربیات فراوان در زمینه ی کارکرد مناطق آزاد،نی بایست در مورد منطقه ی آزاد تجاری،صنعتی انزلی به این باور برسیم که با کمی انعطاف در برخوردها و وضع قوانین ترمیمی و روز آمد تر ،نسبت به روند اقتصاد جهانی،تاثیرگذاری و تاثیر پذیری مثبت و تحول آفرین منطقه ی آزاد انزلی از اقتصاد ی جهانی،منطقه ای ، ملی و محلی فراوانی مواجه کند.
به باور این قلم،در شرایط دشوار کنونی اقتصادی کشور که بر تمام فعالیت های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و… تاثیرات منفی گذاشته،این اقدام خردمندانه در جهت گسترش حوزه ی نفوذ و فعالیت های مختلف منطقه ی آزاد انزلی،یعنی تقویت روند توسعه ی همه جانبه در اقصی نقاط استان گیلان و مقوم اقتصاد ملی می باشد.
فرصت سوزی به افق گیلان را تمام کنید!!!

You, [5/18/2022 9:45 PM]
[Forwarded from Dad]
با توجه به آرامش و ثبات مدیریتی که با آمدن مهندس اوسط مقدم،مدیری که یکی از برند های مدیریت غیر سیاسی و فراجناحی در استان گیلان است،تمام امور در منطقه ی آزاد انزلی به سمت تحقق سیاست‌های دولت سیزدهم و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حال پیشران به سوی توسعه ی همه جانبه می باشد.
در طول مدت مدیریت مهندس اوسط مقدم بیشترین سطح رضایتمندی هم از طرف کارکنان پر تلاش منطقه ی آزاد انزلی و هم از سوی فعالان بخش خصوصی و مردم بوجود آمده و این روند با سیاست های دولت سیزدهم انطباق کامل دارد.
قابل درک نیست عده‌ای بدخواه که یا دوستان نادان هستند و یا دشمنان توسعه ی گیلان که با غوغاسالاری و طرح اتهامات بی پایه ی سیاسی برای حذف شایستگان و روی کار آمدن افراد وابسته به جناح های سیاسی مختلف و مورد نظر در حال تیشه زدن بر ریشه های توسعه و پیشرفت گیلان هستند.
هم اکنون منطقه ی آزاد انزلی به عنوان یکی از مجاری تنفسی تاثیر گذار بر اقتصاد ملی و منطقه‌ای است،نگذارید عده‌ای بدخواه این روند با ثبات را دچار وقفه کنند.یکی از استناد های روند رو به جلو ،همین افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی و زیر ساختی هستند.

طاهره السادات آمرزشی _روزنامه‌نگار اقتصادی