یک گیلانی درمان سرطان تیروئید را با طب سنتی در دانشکده ابن سینا گرجستان ارایه داد

مازیار صیادی محقق وپژوهشگر ودانشجوی دکتری صلاحیت حرفه ای در طب سنتی ومکمل در دانشکده ابن سینا در تفلیس گرجستان با حضور اساتید ومحققین، شیوه درمانی سرطان تیروئید را از مسیر طب سنتی ارایه داد ومورد استقبال اساتید واقع گردیده است ،
که وی با ارایه مستندات وادله های محکم سونوگرافی و(ام، ار،ای) وآزمایشات خونی بعداز درمان از طریق طب سنتی اثبات نمود، که می توان ازمسیر طب سنتی وگیاهان دارویی واتصالات عصب ودرمان التهابات بطور عملیاتی سرطان را درمان نمود ،
بنابر گزارش های واصله مازیار صیادی محقق طب سنتی با به تصویر کشیدن وضعیت یک بیمار سرطان تیروئید که مدت ۵ سال در گیر سرطان از نوع پاپیلاری تیروئید بوده وسه بار عمل جراحی وید درمانی وپرتو درمانی ودرنهایت تزریق الکل اتانول بر کنترل بیماری افاقه ننموده ومتاستاز به تمام اعضا وجوارح بیمار داده و سرطان تمام سیستم های هضم وجذب وگوارش وسوخت وساز ودر گیری شدید عصبی برای بیمار بوجود آورده است ودرد های شدید در ناحیه دست وبی حسی در صورت عارضه طاقت فرسای که بیمار را از پای درمی آورد ، حسب گزارش های واصله از تفلیس متد درمانی مازیار صیادی بعنوان تازه ترین شیوه های درمانی در دنیای طب، می تواند تحولی شگرفی در مبارزه با سرطان به ارمغان آورد،
پژوهشگر طب سنتی در تمام مدت ارایه سمینار بطور مفصل به تشریح بیماری سرطان نیروئید پرداخته ودرمانهای بکار گرفته شده وداروهای مصرفی در طب نوین را برشمرده ووقتی جراحان حاذق برای چهارمین بار عمل جراحی برای برداشتن غدد سرطانی بعلت تکرار عمل جراحی وچسبندگی پوست گردن ومتاستاز ناامید شده اند پژوهشگر ومحقق طب سنتی با تیمی حاذق ومتبحر وبا مشاوره اساتید توانمند اقای دکتر بهزادجاشی وخانم دکتر رویا همت پور با مشارکت استاد داوود محمود زاده وارد عمل شدند وتمام مراحل درمانی طب سنتی اعم از پاکسازی وسم زدایی وحذف ساختار اسیدی در لنف وگوارش وحذف گره های عصبی ونیز اتصالات اعصاب به طناب نخاعی ومغز ودرمان التهابات ناشی از سرطان که باعث درد شدید می شد ، وبا تغذیه گیاهان حاوی انتی اکسیدان مانند تیره کدوئیان وباقلائیان وشب بوئیان با داشتن قویترین انتی اکسیدان در مدت ۹۰ روز متوالی وبعداز اتمام درمان مراتب به سونوگرافی و(ام ار ای) وازمایش خون ارسال گردید، که با کمال ناباوری غده های سرطانی درشت بسیار کوچک وغدهای ریز متاستاز در تمام بدن نشر داده شده بود کاملا از بین رفته وانتی هموگلوبین درخون در بهترین وضعیت قرار قرار گرفت ، طبق نظرات پزشکان حاذق تقریبا از آثار سرطان کشنده تیروئیددر بیمار مشاهده نگردیده است وبیمار در وضعیت نرمال وکاملا سلامت می باشد ، در پایان سمینار بدلیل ارایه موفق ومستند وقابل دفاع از سوی دانشکده ابن سینا تفلیس تقدیر نامه ای مهمور به مهر یو رو ۵ اتحادیه اروپا ووزارت بهداشت گرجستان به مازیار صیادی پژوهشگر موفق ایرانی اعطا گردیده است