امتیاز چشمگیر دیانت اسلام، اصل توحیدی و یکتا پرستی است که همگی تعالیم و دستورات دینی از آن سرچشمه می گیرند. کنگره عظیم حج که همه ساله با حضور میلیونها مسلمان از سرتاسر جهان برگزار می شود نیز به عنوان تکاپویی روحانی، با محوریت این اصل، نقش برجسته ای در پی ریزی شخصیت توحیدی فرد مسلمان بر عهده دارد و ارزش های منبعث از وی را در دل و جان هر فرد مسلمان برانگیخته و آنچنان شوق و حرارتی بر پا می کند که خاطرات صدر اسلام دگربار تجدید می شوند.

در مناسک حج شعار توحید و یکتا پرستی تحقق عینی می یابد و « قبله » الهام بخش یکتا پرستی و نفی هر گونه سلطه الحادی و شرک آمیز است. اندیشه توحیدی از روح حج بهره مند شده و به رغم تفاوت ها، شور یکتاپرستی را در حریم خانه کعبه رنگ و جلوه خاصی می بخشد و دیانت اسلام را از رکود و انحطاط باز می دارد.

حج نمونه تجمعی است که تار و پور آن را وحدت و برادری بر مبنای توحید و یگانه پرستی و دوری از شرک و شرک پرستی شکل می دهد و قادر است تفاهم اخلاقی میان مسلمانان را به اوج برساند. برادری دینی از ایمان به توحید سرچشمه می گیرد و تفاهم اخلاقی نیز مبتنی بر تعالیم شریعت است که « حق» و «تکلیف» دو رکن آن را شکل می دهند. با وجودی که دستورات اسلام برای پیروان خود فرصت و امکان هر گونه رشد و تعالی و کمال را فراهم ساخته است، لکن رسیدن به این آمال درفضای تفرقه و اختلاف، میسر نیست و اصولا تربیت اسلام، تفرقه افکنی را تجویز نمی کند. مسلمانان در صورتی قادر خواهند بود شالوده جامعه ای بر مبنای تعالیم قرآن حکیم را پی بریزند که در درجه اول توانسته باشند یکپارچگی و اتحاد را بین خود پدید آورند .بی شک در فضایی پر از سوء تفاهم و تفرقه و تشتت، تعالم و عقیده برتر اسلامی نقش اجتماعی خود را در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نمی تواند بدرستی ایفا کند. حج، تصویری کامل از وحدت، همدلی و همبستگی مسلمانان است که ملهم از روح یگانه پرستی است. وحدت و برادری عامل مهمی در ثبات و آرامش جوامع محسوب می شود و نیروی ایمان پشتوانه آن است.

حقیقت حج، قلمرو برداشت های متفاوت از مفاهیم ارزشی در چارچوب اندیشه توحیدی را محدود و مسلمانان را به واکنش های یکسان در برابر این گونه ارزش ها وا می دارد و به مواضع مشترک می رساند و عید سعید قربان تجلی روح یکتا پرستی و معنوی اسلام در پایان مناسک حج ابراهیمی بر عموم مسلمانان تبریک و تهنیت باد.

آرمان کریمی پاشاکی 

خبرنگار ، فعال رسانه ای و دانشجویی