فرماندار لنگرود با بیان اینکه در کمیته برنامه ریزی شهرستان برای فاز اول این پروژه ۱۵۰ میلیون تومان به جهت اهمیت کار اختصاص یافته است، افزود: با توجه به موقعیت مکانی لنگرود سالن تشریح پزشکی قانونی شرق گیلان در شهرستان لنگرود مستقر خواهد شد که  پس از ارائه مستندات و دریافت مجوز ماده ۱۲۳ ،  در شورای برنامه ریزی استان برای دریافت اعتبارات استانی و ملی طرح موضوع خواهد شد.