کریدور چین قزاقستان ایران یا کریدور ایران قزاقستان چین یا دالان اقتصادی ایران–قزاقستان–چین، قسمتی از طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادیِ راه ابریشم جدید است که ترکستان چین را از قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان به ایران و در امتداد آن به اروپا متصل خواهد کرد؛ این کریدور از کشور چین شروع شده و از طریق خط ریلی چین- قزاقستان به بندر اکتائو در این کشور می‌رسد و با طی مسیر در دریای خزر به بندر کاسپین متصل می‌شود، مسیر ترانزیتی چین (اروم چی)، قزاقستان (بندر آکتائو)، ایران (بندر کاسپین)، مسیری که کمک خواهد کرد صادرات کالا به روسیه، لهستان و شمال اروپا با سرعت بیشتری انجام شود.