اخبار شاخص » یادداشت
کد خبر : 52834
چهارشنبه - ۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۶

آقای رئیس جمهور برگردید لطفا

آقای رئیس جمهور برگردید لطفا

بنزین

۱۰- کشور روزهای اقتصادی بسیار دشواری را می گذرانـد اما فرمودید ریالی ازاین افزایش قیمت به خزانه دولت واریز نخواهـد شـد.
۹- همیشه به بهانه کنترل مصرف سوخت وصیانت از محیط زیست، بنزین را گران کرده ایم اما همه می دانیم این تنها یک شعار است.
۸- وضع فقیری بهترنمیشود زیرا آنان خودروی پرمصرفـی دارند که چند برابریارانه جدیدتان را می بایست بنزین ۳هزارتومانی بخرند.
۷- کدام ساز وکاری برای شناسایی” فقیر واقعی” وجود دارد، با علم به آنکه افزایش قیمت بنزین، چند برابر یارانه جدید را خواهد بلعید.
۶- تجربه یارانه نقدی حاصل از آزاد سازی قیمت ها جاری است. آیا بهتر نیست برای ثروتمند کردن مردم، بانک ها را اصلاح کنیـم؟
۵- به نظر جنابعالی سودهای نجومی بانک ها، ام الامراض بیماری های اقتصادی نیست وهمین امر تولیدمان را زمین گیر نکرده است؟
۴- به نظرجنابعالی عدالت اقتصادی مقابله با فرار مالیاتی صاحبان خانه های خالی و یا اصنافی مانند طلافروشان، پزشکان و… نیسـت؟
۳- تاریخ نشان میدهد یک ریال افزایش بهای بنزین با قیمت ها چه می کند، وای به حال سه برابر شدن قیمت بنزین، آن هم در یک شب!
۲- بنزین هنوز نسبت به قیمت های جهانی ارزان تر است اما آیا درآمدها و ارزش فعلی پول ملی ما نسبت به آنان محاسباتی شده است؟
۱- به نظرتان دو نرخی شدن قیمت بنزین، همان تکرار فساد و ادامه قاچاق این کالا نیست و مقدور نبود تک نرخی متعادل لحاظ گردد؟
آقای دکتر روحانی به نظر می رسد این افزایش قیمت تنها خشونت های اقتصادی جامعه را دامن می زند که استدعا داریم دستور فرمائید سایر راههای ممکن را به کمک همه ی مردم شریف کشورمان امتحان کنیم.

قاسم خوش سیما – نویسنده و روزنامه نگار