در نامه کتبی که به دست این نماینده مجلس رسیده، آمده است: به آگاهی میرساند که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظر هیات اجرایی این مرکز حوزه انتخابیه دائر بر تایید صلاحیت را تایید نکرده و صلاحیت جنابعالی را به استناد ماده ۲۸-بند۱ قانون انتخابات رد کرده است.

 

براساس قانون انتخابات (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- در تعریف ماده ۲۸-بند۱ آمده است: «اعتقاد و التزام عملی به اسلام».