در این حکم آورده شده است:

نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان منصوب می‌شوید.

از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون جنابعالی را در راه خدمت شایسته به نظام مقدس جمهوری‌اسلامی‌ایران با رعایت قانونمداری، اعتدال‌ گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید مسئلت می نمایم.

ریاست شعبه سه رشت و معاونت اداری مالی تامین اجتماعی گیلان از مسئولیتهای محمد موافق در سالهای اخیر بوده است.