سفیر چین در توئیت خود نوشته است که این هدایای چین و شرکت‌های چینی به ایران است.

لازم به ذکر است که چند روز پیش هم حدود ۳ هزار ماسک توسط سفیر چین به مقامات کشورمان تحویل داده شد.