آب مایه حیات است در مصرف آن بسیار صرفه جویی کنیم/ خطر کمبود آب واقعاً جدی است/*آب پنهان چیست ؟*

    در کالیفرنیا که یکی از سرسبزترین و زیباترین ایالت های امریکاست ، دانشمندان از ۵ سال پیش خطر خشکسالی را پیش بینی کرده اند. همه نهادها احساس خطر کردند ، کارواش ها و استخر ها دستور داده شده اند که از دستگاه های تصفیه آب استفاده کنند تا از همان آب مصرفی دوباره […]

 

 

در کالیفرنیا که یکی از سرسبزترین و زیباترین ایالت های امریکاست ، دانشمندان از ۵ سال پیش خطر خشکسالی را پیش بینی کرده اند.
همه نهادها احساس خطر کردند ، کارواش ها و استخر ها دستور داده شده اند که از دستگاه های تصفیه آب استفاده کنند تا از همان آب مصرفی دوباره استفاده کنند.
شهرداری استاندارد شیرهای دستشویی ها و حمام ها را عوض کرد و همه ساختمان ها موظف شدند از شیرآلاتی استفاده کنند که حجم کمتری از آب را از خود بیرون
میکنند.
آب آپارتمان ها محاسبه هزینه اش بر اساس تعداد نفر شد ، خانه هایی که اتومبیل یا چمن زیاد آب میدهند جریمه های سنگین میشوند.
همه دانشگاه ها و ادارات دولتی موظف شدند تا سه سال اینده از چشم های الکترونیک برای شیر دستشویی های خود استفاده کنند و حتی استانداردهای حجم سیفون توالت ها هم تغییر کرد.
شرکت های تحقیقاتی روی شیوه جدید آبیاری کشاورزی کار کردند و میزان آب مصرفی کشاورزی ۴۱ درصد کمتر شد.

*خلاصه همه چیز در* *جهت صرفه جویی* *👽آب*

امروز گفته میشود خطر کم آبی در کالیفرنیا نسبت به دیگر ایالت ها ۷ سال عقب تر می افتد.
اما اصل ماجرا ، شاهکار کالیفرنیایی ها روی پدیده ای بود به اسم Embodied water ، یا آبی که به چشم
نمیآید.
*داستان چه هست؟*
شما حجم زیادی برگه در پرینترتان دارید یا چرک نویس های روزانه.
*آیا میدانید برای تولید هر برگه A4 تا رسیدن به شما،۱ لیتر آب مصرف میشود؟*⁉️
*آیا میدانید برای تولید هر کفش چرم زنانه یا مردانه ۸۱۱ لیتر آب مصرف شده؟*⁉️
*آیا میدانید برای تولید یک عدد نان سنگگ که هر روز خانواده میخورند ۲۰۱ لیتر آب صرف شده؟*⁉️
و آیا میدانید *هر شلوار لی* که هر یک از ما میپوشیم برای تولیدش *۱۰۰۰ هزار لیتر آب* صرف شده است؟⁉️

اینها آب پنهان در زندگی ما هستند.

مصرف آب پنهان ما انسان ها ، ۹۱ درصد مصرف آبی است که هر روز مصرف میکنیم.
و بخش زیادی از آن مربوط به محصولات خوراکی و پوشش و لوازم زندگی میشوند.
وقتی یک کشور میگوید با خطر خشکسالی روبروست ، معنی اش اینست که تاثیرش پشت همه این خوراکیها و لباسها و حتی مانیتور و کتاب و یک لیوان شیر روی میز شماست ، اگر تمام شود این محصولات هم کم کم دیگر تولید نمیشوند.
*این یک بحران است* به آن توجه کنید.
دفعه بعد که *یک کیلو سیب زمینی خریدید ،* حواس تان باشد در مصرف اش دقت کنید ، برای تولید آن یک کیلو *۱۱۱  لیتر آب* از آب ایران کم شده است و آن ۱۱۱ لیتر به سختی جایگزین میشود!!!
دوستان عزیز با توجه به نقشه های هواشناسی تا سه ماه آینده فقط سه الی چهار روز بارندگی در برخی استانها واحتمالا کل کشور خواهیم داشت ،
با توجه به فقط بیست میلی متر باران تا  این لحظه باید شاهد شدیدترین خشک سالی سالهای اخیر باشیم که خود این موضوع اوضاع امنیتی را صد چندان به مخاطره خواهد انداخت ، عدم رعایت مصرف بهینه اب همه ما را به منجلابی سخت خواهد انداخت.

*ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺸﻨﻪ ﺍﺳﺖ*

.ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﻢ
*ﺗﺎ : رﻭﺯﯼ*
*۱۷/۰۰۰/۰۰۰*
*ﻟﯿﺘﺮ آﺏ ، ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﺩ*
لطفاً ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ بگذارید.
ﻭﺭﻭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ

ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ۸ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭﻩ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ…

*ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ*
*ﻭ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ*
*ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،*
*ﺗﺎ ۱۰ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ،*
*ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!*
💧ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!

*ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ*
*ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ۲۵ %*
*ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ،*
*ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ*
*ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ!*
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!!!
ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻑ/
ﺣﻤﺎﻡ / ﻟﺒﺎس/ مسوﺍﮎ /
ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ / ﻭﺿﻮ،،،،،
ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ
ﺁﺏ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ!!
ﺑﺎ ﺁﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﻨﯿﻢ!!
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳت

ﺁﺏ ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺳﺖ…