آب نباشد زندگی نیست/آب سرمایه ملی است باید در مصرف آن جدأ صرفه‌جویی کنیم

ترانه کریمی پاشاکی_خبرنگار__آب یکی از عناصر اصلی حیات بشری و موجودات زنده محسوب میشود. آب با زندگی و پویایی رابطه ای تنگاتنگ دارد. آب سرمایه ایی است که با وجود آن،آبادانی،رفاه ،توسعه و پیشرفت ممکن می شود. آب به حدی اهمیت دارد که اگر نباشد و یا دچار کمبود و نقصان شود،باعث به مخاطره افتادن […]

ترانه کریمی پاشاکی_خبرنگار__آب یکی از عناصر اصلی حیات بشری و موجودات زنده محسوب میشود.
آب با زندگی و پویایی رابطه ای تنگاتنگ دارد.
آب سرمایه ایی است که با وجود آن،آبادانی،رفاه ،توسعه و پیشرفت ممکن می شود.
آب به حدی اهمیت دارد که اگر نباشد و یا دچار کمبود و نقصان شود،باعث به مخاطره افتادن زندگی و حیات انسانها و بقیه موجودات زنده می شود.
اگر آب نباشد،هستی معنا و مفهوم پیدا نمی کند.
آب یکی از با ارزش ترین مائده‌های جهان هستی است که خداوند سبحان به انسان به عنوان اشرف مخلوقات و موجودات زنده هدیه داده است.
آب نماد پویایی،نشاط و سرزندگی است.
آب شریان حیات و نبض زندگی می باشد.
آب همه چیز بودن و هستی است.
آب رابطه خوب انسانی است.
آب عاطفه های سرشار نوعدوستی است.
آب پدر ،آب مادر است.
آب فرزند است.
آب عشق است.
آب مهربانی است.
آب همه خوبی هاست.
آب تمام زندگی است.

،،،مصرف صحیح و بهینه آب ،یعنی حراست از زندگی آیندگان،،،

 

آب را باید درست مصرف کنیم،حتی به هدر رفتن یک قطره ی آب گناهی نا بخشودنی است.
آب را همچون عزیز ترین عزیزان زندگی مان گرامی بداریم و از منابع آن حراست کنیم و در مصرف آن کوچکترین اهمال کاری نکنیم.

،،،در مصرف آب آشامیدنی جدأ صرفه‌جویی جویی نماییم،چون منابع آب محدود است،،،

آبی که ما مصرف می‌کنیم ،علاوه بر اینکه محدودیت در منابع و میزان آن وجود دارد،بلکه با زحمات فراوان و صرف هزینه های گزاف مراحل مختلف تصفیه و ضد وعفونی و استرلیزه شدن را طی می‌کند تا قابل شرب شود،پس شایسته است تا در مصرف صحیح و بهینه آن جدیت بیشتری بخرج دهیم و با لحاظ مدیریت منطقی مصرف در حفظ و حراست از منابع آبی کشور و استان همت بلند خود را به نمایش بگذاریم تا خدای ناکرده خود و آیندگان را دچار دردسر نکنیم و درست مصرف کردن را به یک فرهنگ تبدیل کنیم.
در نظافت ها،خانه تکانی ها و شستشو های آخر سال که سنت زیبا و پسندیده ای است ،آب را طوری مصرف کنیم تا از هدر رفت آن جلوگیری شودو با مدیریت مراحل نظافت در طی روزهای مختلف ،همه نظافت سالیانه در زمان کوتاهی انجام ندهیم.
با کمی حوصله و صبوری هم نظافت و خانه تکانی را انجام دهیم و هم از مصرف بی رویه حیاتی ترین عنصر زندگی یعنی آب بشدت صرفه جویی کنیم.