جهت معرفی وکیل؛

آگهی ۱۰۵ متهم متواری فرقه رجوی با کدملی منتشر شد+عکس

  شعبه ۱۱  دادگاه کیفری استان تهران از «مسعود رجوی» و «مریم رجوی» و ۱۰۳ عضو دیگر مجاهدین خلق(منافقین) خواسته تا ظرف یکماه بعد از انتشار این آگهی نسبت به معرفی وکیل برای دفاع از «اتهامات انتسابی» اقدام کنند. در این بین اما اسمی که از دید کاربران دور نماند، نام زهره عطریانفر خواهر محمد عطریانفر در […]

  شعبه ۱۱  دادگاه کیفری استان تهران از «مسعود رجوی» و «مریم رجوی» و ۱۰۳ عضو دیگر مجاهدین خلق(منافقین) خواسته تا ظرف یکماه بعد از انتشار این آگهی نسبت به معرفی وکیل برای دفاع از «اتهامات انتسابی» اقدام کنند.

در این بین اما اسمی که از دید کاربران دور نماند، نام زهره عطریانفر خواهر محمد عطریانفر در شماره ۸۸ این لیست است. مهدی ابریشمچی همسر سابق مریم رجوی که به خاطر ازدواج ایدئولوژیک رهبران فرقه او را طلاق داد نفر سوم این لیست است.