آیا حمله حماس به اسرائیل،نتانیاهو را ساقط خواهد کرد؟

عملیات توفان الاقصی یک عملیات پیچیده به لحاظ نظامی و همچنین از منظر اطلاعاتی و عملیاتی است. این عملیات که عنصر غافلگیری در آن مشهود بود موجب شکست اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی سازمان‌هایی چون موصاد، شین‌بت، شاباک و آمان است که نتوانستند تحرکات عملیاتی حماس و جهاد اسلامی را رصد و رهگیری کنند. این یک شکست […]

عملیات توفان الاقصی یک عملیات پیچیده به لحاظ نظامی و همچنین از منظر اطلاعاتی و عملیاتی است. این عملیات که عنصر غافلگیری در آن مشهود بود موجب شکست اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی سازمان‌هایی چون موصاد، شین‌بت، شاباک و آمان است که نتوانستند تحرکات عملیاتی حماس و جهاد اسلامی را رصد و رهگیری کنند.

این یک شکست بزرگ اطلاعاتی برای اسراییل تلقی می‌شود. از سوی دیگر به لحاظ عملیاتی، تشکیل یک جبهه و یک اتاق جنگ مشترک با شرکت همه جنبش‌های مبارز فلسطینی نشان می‌دهد که اراده مقاومت نزد همه فلسطینی‌ها بالاست؛ ضمن اینکه به لحاظ تاکتیکی هم دستاوردهای قابل توجهی خلق شده است چرا که در عرض ۸ ساعت ۵ هزار موشک نقطه‌زن و ۱۰۰ پهپاد رادارگریز از سوی حماس و جهاد اسلامی به سمت مراکز حساس نظامی – اقتصادی اسراییل پرتاب شده است.