آیا قالیباف جرات دارد یکبار دیگر از بی‌عرضگی دولت حرف بزند؟

  محمدپور بهشتی قالیباف: این قیمت مرغ اوج بی‌عرضگی دولت است. اصولگرایان زمانی که ارگان قدرت را داشتند و فقط دولت را در دست نداشتند، مدعی بودند اگر همه قدرت به صورت یکپارچه در اختیارشان قرار بگیرد، کاری می‌کنند کارستان. آنها این حرفها را برای فریب مردم می‌زدند و کاملا واضح بود که می‌دانند مشکل […]

 

محمدپور بهشتی

قالیباف: این قیمت مرغ اوج بی‌عرضگی دولت است.

اصولگرایان زمانی که ارگان قدرت را داشتند و فقط دولت را در دست نداشتند، مدعی بودند اگر همه قدرت به صورت یکپارچه در اختیارشان قرار بگیرد، کاری می‌کنند کارستان. آنها این حرفها را برای فریب مردم می‌زدند و کاملا واضح بود که می‌دانند مشکل کشور یکدست شدن قدرت نیست.

بهمن ماه ۹۹ قالیباف برعکس حالا هر روز نگران معیشت بود. او ادعا کرده بود که مرغ ۲۹ هزارتومانی اوج بی‌عرضگی دولت است و مرغ باید کیلویی ۹ هزار تومان باشد.

همان زمان مرغداری به او نامه ای سرگشاده نوشت و گفت که همه امکاناتش را در اختیار قالیباف می‌گذارد تا ببیند آیا عُرضه تولید مرغ با این قیمت را دارد؟ قالیباف هرگز جرات نکرد به این نامه پاسخ دهد.

اما عده‌ای از هواداران قالیباف مدعی شدند که اگر وزارت صمت، بانک مرکزی و دولت دست آنها باشد حتما با این قیمت سفره های مردم را تامین می‌کنند. امروز دو سال از آن روزها گذشته و در ماه رمضان ۱۴۰۲، قیمت مرغ کشتار روز به نزدیک ۹۰ هزارتومان رسیده است.

قالیباف امروز هم باید از بی‌عرضگی دولت فریاد بزند، اما سکوت کرده و دیگر نگران یخچال‌های بازنشستگان نیست. او امروز غصه‌اش موی سر و حجاب زنان است.

چه اهمیت دارد که که مرغ در سفره مردم نیست. گوشت گران می‌شود و مردم مستاصل ماندند. مهم این است که اصولگرایان و نواصولگرایان صندلی قدرت را یک‌پارچه تصاحب، و با وجود بی‌کارنامگی به ملک شخصی و انحصاری خود تبدیل کرده‌اند.

آیا قالیباف جرات دارد یکبار دیگر از بی‌عرضگی دولت حرف بزند؟
مرغ ۲۹ هزار تومان بی‌عرضگی دولت قبل بود آیا مرغ ۸۸ هزارتومانی از با کفایتی دولت است؟

مقصر اصلی در ایجاد وضع موجود همینها هستند که امروز سکوت کردند و جرات حرف زدن ندارند. چون ترس از شلاق قلم‌های پایداری و هواداران دولت زبان قالیباف و اصولگرایان را به دهانشان دوخته است.