همان ایده شکست خورده عدم تغییر ساعت بس بود؛

آیا نمایندگان مجلس می توانند هیچ ایده ای ندهند؟

یکی از نمایندگان مجلس که پیشترها وزیر آموزش و پرورش هم بوده پیشنهاد داده وزارت آموزش و پرورش زیرنظر وزارت نفت برود. مشخص نیست چه کسانی به نمایندگان مجلس گفته هر روز ما را مستفیض کنند و از ایده‌های غیر اجرایی خود ما را آگاه نمایند. در همین دولت هم  وزیری داشتیم که می‌خواست با […]

یکی از نمایندگان مجلس که پیشترها وزیر آموزش و پرورش هم بوده پیشنهاد داده وزارت آموزش و پرورش زیرنظر وزارت نفت برود. مشخص نیست چه کسانی به نمایندگان مجلس گفته هر روز ما را مستفیض کنند و از ایده‌های غیر اجرایی خود ما را آگاه نمایند. در همین دولت هم  وزیری داشتیم که می‌خواست با یک میلیون تومان کارآفرینی انجام دهد سرانجام آخر حرفهایش چه شد!؟ همین دیروز یکی از منصوبان وی هنوز بر مسند کار است از بی پولی دولت شکایت کرده که با این وضعیت  مجبوریم کیش و قشم را بفروشیم!

کل این مجلس تاکنون دو کار کرده است. یکی از تصویب طرح حمایت از فرزندآوری که تاکنون نتیجه ای نداشته و دیگری عدم تغییر ساعت بهاری که هنوز موبابل و لپ تاپ بسیاری از ما بروز نشده است. جالب است در مقام دفاع گفته بودند با تغییر ساعت مردم سرگردان می‌شوند،  حالا موبایل و کامپیوتر مردم بیشتر سرگردان شده است! خب وقتی از عهده چنین کار کوچکی بر نیامدید صحبت ایده‌های جدید چه دردی را درمان می‌کند؟

اگر قرار است آموزش و پرورش زیر نظر وزارت نفت برود، چرا کل دولت را زیر مجموعه این وزارتخانه نمی‌برید؟ مگر قرار نبود و وعده ندادید که اقتصاد تک محصولی محکوم به شکست است  و باید  اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. آن همه شعار «شفافیت» که تبدیل شد به شفافیت  خودخواسته و غیراجباری و واردات خودرو هم که به واردات خودروهای کارکرده دست دوم رسید که همان هم هنوز اجرایی نشده است. دیگر ایده تلفیق  وزارت نفت و آموزش و پرورش را کجا پنهان کنیم؟