با پیگیری حقوقدان گیلانی؛

ابطال حکم انتصاب معاون رئیس جمهوری که مامور به خدمت از دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) بود!

سجاد کریمی پاشاکی حقوقدان و فعال سیاسی اجتماعی در صفحه اینستاگرامش خبر از ابطال حکم میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی توسط دیوان عدالت اداری داد. میثم لطیفی پیش از این مامور به خدمت از سوی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق ( ع) بود که تاکنون چنین چیزی سابقه نداشته است. مثل این می‌ماند از […]

سجاد کریمی پاشاکی حقوقدان و فعال سیاسی اجتماعی در صفحه اینستاگرامش خبر از ابطال حکم میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی توسط دیوان عدالت اداری داد.

میثم لطیفی پیش از این مامور به خدمت از سوی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق ( ع) بود که تاکنون چنین چیزی سابقه نداشته است. مثل این می‌ماند از دانشگاه غیرانتفاعی احرار و کادوس رشت یک نفر مامور به خدمت در دولت شود. آن هم سازمانی که خودش مسئول مستقیم استخدام‌های قانونی است! گفتنی است پیش از این بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق در دولت سیزدهم پست گرفته اند. اما این بدین معنا نیست که کارکنان دانشگاه هم می‌توانند هرگاه دولت بخواهد مامور به خدمت شوند.

البته هنوز مشخص نیست دولت با ابطال این حکم چه می‌کند. آیا میثم لطیفی برای ادامه فعالیتش در دولت تبصره جدیدی پیدا می‌کند؟ همان طور که زاکانی شهردار تهران نیز با وجود ابطال نامه ای که بر اساس آن شهردار شده بود به کار خود ادامه می‌دهد!