ابطال پروانه اشتغال وکیل مشهور

دکتر نعمت احمدی، به طور دائم از اشتغال به وکالت محروم شد. برابر صفحه جست‌و‌جوی وکیل در سایت کانون وکلای دادگستری مرکز، وضعیت کار وکیل نعمت احمدی «محروم دائم از شغل وکالت» عنوان شده است. وی پیش از این از دانشگاه آزاد نیز اخراج شده بود.

دکتر نعمت احمدی، به طور دائم از اشتغال به وکالت محروم شد.

برابر صفحه جست‌و‌جوی وکیل در سایت کانون وکلای دادگستری مرکز، وضعیت کار وکیل نعمت احمدی «محروم دائم از شغل وکالت» عنوان شده است.

وی پیش از این از دانشگاه آزاد نیز اخراج شده بود.