بازدید شهردار رشت از پروژه بازگشایی محور امام علی (ع)

اتصال میدان فرزانه به میدان امام علی (ع) و امتداد آن تا بلوار دیلمان در رشت

 رحیم شوقی، شهردار رشت به اتفاق محمدحسین واثق کارگرنیا، رییس شورای اسلامی و خشنود رییس اداره برق شهرستان رشت از پروژه بازگشایی محور امام علی (ع) بازدید به عمل آورد. این بازدید در راستای رفع موانع تامین برق منطقه و مانع‌زدایی برای تسریع در فرآیند بازگشایی خیابان امام علی (ع) در دهه مبارک فجر انجام […]

 رحیم شوقی، شهردار رشت به اتفاق محمدحسین واثق کارگرنیا، رییس شورای اسلامی و خشنود رییس اداره برق شهرستان رشت از پروژه بازگشایی محور امام علی (ع) بازدید به عمل آورد.

این بازدید در راستای رفع موانع تامین برق منطقه و مانع‌زدایی برای تسریع در فرآیند بازگشایی خیابان امام علی (ع) در دهه مبارک فجر انجام شد.

لازم به ذکر است، “با اجرای پروژه بازگشایی مسیر امام علی (ع) به طول ۸۶۰ متر، اتصال میدان فرزانه به میدان امام علی (ع) و سپس امتداد آن تا بلوار دیلمان محقق خواهد شد.

این مسیر خیابان ۴۵ متری است که شامل مسیر اصلی به عرض ۹ متر، مسیر کندرو به عرض ۵.۵ متر، مسیر دوچرخه به عرض ۱.۵ متر و پیاده رو به عرض ۲.۵ متر می‌باشد.

از اهداف این پروژه می‌توان به کاهش ترافیک بلوار انصاری و بلوار ولیعصر همچنین هدایت ترافیک از سمت بلوار خرمشهر به بلوار دیلمان اشاره کرد.