تحقق وعده

اتمام پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان باران و معلم (چهارشنبه‌بازار)

✳️ افتتاح این پروژه با حضور بخشدار بندر کیاشهر، «مرتضی عاطفی» شهردار و اعضاء شورای اسلامی این شهر بندری صورت گرفت.

✳️ افتتاح این پروژه با حضور بخشدار بندر کیاشهر، «مرتضی عاطفی» شهردار و اعضاء شورای اسلامی این شهر بندری صورت گرفت.