رییس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

اجرای قانون، ثبات مدیریتی و هماهنگی نهادهای همکار سازوکار موفقیت مناطق آزاد

پایگاه خبری و تحلیلی گیلان بهتر نوین به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، احمد طاهری رییس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در جریان دیدار با محمد سجاد سیاهکارزاده رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان، گزارشی از توانمندی ها و ظرفیت های این تشکل ارائه […]

پایگاه خبری و تحلیلی گیلان بهتر نوین به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، احمد طاهری رییس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در جریان دیدار با محمد سجاد سیاهکارزاده رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان، گزارشی از توانمندی ها و ظرفیت های این تشکل ارائه داد و اظهار داشت: همکاری میان مجموعه بخش خصوصی منطقه و قسمت های مختلف سازمان الگوی مناسبی ملی در زمینه هم افزایی دو بال توسعه ارزیابی می شود.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی، تصریح کرد: مهمترین کارویژه قانون قابل پیش بینی بودن رفتارهای نهاد دولت و جریان سرمایه گذاری است، موضوعی که ظرف سالهای اخیر به دلیل تعدی های مختلف علیه رژیم حقوقی مناطق آزاد، پیش بینی آینده فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد را با مشکل مواجه کرده است.
رییس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی، دومین مشکل پیش روی فعالین اقتصادی را بی ثباتی مدیریتی عنوان نمود و افزود: قطعاً ثبات مدیریتی یکی از پیش نیازهای موفقیت هر بنگاه اقتصادی و به ویژه منطقه آزاد محسوب می شود چراکه زمینه ساز تربیت نیروهای مدیریتی و کارشناسی را تقویت می کند و این مهم باعث اطمینان و جذب سرمایه گذاران است.
احمد طاهری خواستار تعمیم مدل همکاری بخش های مختلف سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان عالی ترین نماینده دولت در محدوده منطقه، از سوی سایر نهادهای استانی و کشوری شده و اظهار امیدواری کرد که با ثبات مدیریتی ایجاد شده در نخستین منطقه آزاد شمال کشور زمینه بهره برداری حداکثری از فرصت ها و تبدیل برخی چالش ها به مزیت رقابتی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای همکار فرآهم گردد.
وی بر آمادگی اعضای تشکل صنفی خود برای تحقق برنامه ها و اهداف توسعه ای منطقه آزاد انزلی در زمینه های مختلف تصریح کرد و در ادامه هوشنگ افشاری، عقیل حق شناس، اشکان قشقایی، اصغر هاشمی، و صمدی ، قاری زاده و رستگار ؛ اعضای هیأت رییسه انجمن به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با مسائل مختلف نخستین منطقه آزاد شمال کشور به ویژه بعد از اتصال به شبکه ریل سراسری و ظرفیت های آن در توسعه روابط با کشورهای حوزه دریای کاسپین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته و خواستار هم افزایی بیشتر میان سازمان و بخش خصوصی شدند.