مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش؛

احتمال استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت | در تولید کارت سوخت رکورد زدیم

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: زیرساخت‌ها باید در سامانه هوشمند سوخت فراهم شود تا همزمان که افراد کارت بانکی خود را برای پرداخت بهای سوخت می‌کشند، بتوانند میزان اعتبار خود را مشاهده کنند که احتمالا سال آینده به صورت آزمایشی انجام می‌شود.