با موافقت شهردار و تصویب شورا؛

احداث سرویس بهداشتی پیاده راه فرهنگی رشت با ترک تشریفات

شهردار رشت با حضور در جلسه شورا با اشاره به اینکه برای پیشبرد و تسریع امور گاهی به موضوع ترک تشریفات توجه می‌کنم، اظهار کرد: یکی از مباحثی که به واسطه آن مدیران شهرداری رشت را مورد شماتت قرار می‌دهند، عدم احداث سرویس‌های بهداشتی در شهر است. به گزارش حکایت گیلان ، رحیم شوقی با […]

شهردار رشت با حضور در جلسه شورا با اشاره به اینکه برای پیشبرد و تسریع امور گاهی به موضوع ترک تشریفات توجه می‌کنم، اظهار کرد: یکی از مباحثی که به واسطه آن مدیران شهرداری رشت را مورد شماتت قرار می‌دهند، عدم احداث سرویس‌های بهداشتی در شهر است.

به گزارش حکایت گیلان ، رحیم شوقی با بیان اینکه روزانه قیمت میل گرد و آهن و غیره در حال افزایش است، افزود: درباره احداث سرویس بهداشتی تاکیدی به ترک تشریفات ندارم و کاملا سخنان رئیس شورا را تایید می‌کنم، اما انتظار دارم شورا به افزایش روزانه قیمت‌ها نیز توجه کند.

وی با اشاره به اینکه چنانچه شورا با این پروژه موافقت کند با یکی از پیمانکاران پاکدست برای احداث سرویس‌های بهداشتی طی چند ماه آینده اقدام می‌کنم، گفت: هیچ اقدامی در این باره بدون مصوبه شورا انجام نمی‌دهم و پروژه‌ها با تصمیمات شورا اجرایی می‌شود.

اعضای شورا نیز پس از شنیدن سخنان شهردار و موافقت او، احداث سرویس‌های بهداشتی در پیاده‌راه فرهنگی شهر با ترک تشریفات را تصویب نمودند.