در آخرین جلسه شورای شهر رشت؛

احداث پارکینگ در رشت از محل عوارض ساختمانی | تصویب افزایش ارزش معاملاتی ملک

رئیس شورای شهر رشت با اشاره به احداث پارکینگ در نقاط شلوغ و پُر تردد رشت گفت: این مهم از ضروریات است و بر اساس مصوبه شورا، باید از محل عوارض ساخت و ساز در رشت، بخشی برای این موضوع هزینه شود.