احمد دنیامالی نماینده شهرستان بندرانزلی در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

  ▫️امروز در منطقه آزاد انزلی سرمایه گذار به سرعت تعیین و تکلیف می شود ▫️ امروز بنده هیچ حس تفاوتی بین بندرکاسپین و بندرانزلی نمی بینم و از آقای فرهادی خواستم در آینده مجموع هر دو بندر از دیگر بنادر خزر پیشی بگیرند ▫️ امروز مدیران انزلیچی نقش بسزایی در مدیریت منطقه آزاد دارند […]

 

▫️امروز در منطقه آزاد انزلی سرمایه گذار به سرعت تعیین و تکلیف می شود

▫️ امروز بنده هیچ حس تفاوتی بین بندرکاسپین و بندرانزلی نمی بینم و از آقای فرهادی خواستم در آینده مجموع هر دو بندر از دیگر بنادر خزر پیشی بگیرند

▫️ امروز مدیران انزلیچی نقش بسزایی در مدیریت منطقه آزاد دارند و وقتی به منطقه آزاد انزلی می آیم و پیش رفتن کارها را می بینم احساس خوبی پیدا می کنم

▫️ اکنون چندین پروژه را جلو خواهیم برد از جمله شهرک صنعتی شماره سه که با وزیر کشور صحبت کردم که پیگیری های لازم در این خصوص صورت بگیرد

▫️نگاه امروز مردم شهرستان بندرانزلی به منطقه آزاد با نگاهی که در گذشته داشتند فرق میکند