ادامه فعالیت های عمرانی در شهر کلاچای

رشاد شهردار کلاچای از ادامه فعالیت های عمرانی ظرف یکهفته گذشته باهمراهی اعضای شورای اسلامی خبر داد . شهر ساحلی کلاچای در هفته ای که گذشت رنگ آمیزی شاد و متفاوت ۷۰۰۰ متر از بلوار های شهر ،رنگ امیزی سرعت کاه ها ،ادامه نهضت پیاده روسازی از مرکز شهر تا میدان شهدا به طول حدود […]

رشاد شهردار کلاچای از ادامه فعالیت های عمرانی ظرف یکهفته گذشته باهمراهی اعضای شورای اسلامی خبر داد .
شهر ساحلی کلاچای در هفته ای که گذشت رنگ آمیزی شاد و متفاوت ۷۰۰۰ متر از بلوار های شهر ،رنگ امیزی سرعت کاه ها ،ادامه نهضت پیاده روسازی از مرکز شهر تا میدان شهدا به طول حدود ۳۰۰ متر مربع ،شن ریزی کوچه ثامن ۲ ،لوله گذاری و دفع ابهای سطحی در خیابان های پاسداران پنجم و ششم و همچنین نصب تابلو های زیبا برای اولین بار در ورزشگاه این شهر جهت برگزاری مسابقات فوتبال لیگ گیلان .رشاد شهردار شهر کلاچای اظهار داشت این ورزشگاه به زودی مورد تجهیز پروژکتور، بازسازی سکوها و همچنین رختکن و.. قرار خواهد گرفت.