ادعای عجیب وزیر کار؛ در حوزه‌ اقتصاد یکی از اولین اقتصادهای جهان هستیم!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین اجلاس جهادگران اقتصادی ایران گفت: بر اساس آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران درحال شکوفا شدن است.   مشاهده ویدئو

 

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین اجلاس جهادگران اقتصادی ایران گفت: بر اساس آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران درحال شکوفا شدن است.